Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

houseOd 20 stycznia 2021 r. mieszkańcy gminy Busko-Zdrój mogą starać się o dotację celową na wymianę starych systemów grzewczych. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych, położonych na nieruchomościach leżących w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój, w budynkach w których nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy zasilany: paliwem gazowym, paliwem stałym z wykorzystaniem pieców spełniającej normy dyrektywy 2009/125/WE z 25.10.2009 r., posiadających certyfikat ekoprojektu/ecodesign (tylko w przypadku, gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej), olejem opałowym oraz energią elektryczną. Dotację można otrzymać również na pompy ciepła, budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z instalacją odbiorczą.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych informujemy, że najbliższy nabór wniosków rozpocznie się w marcu 2020 r.

Zasady udzielania dotacji w bieżącym roku określone zostaną uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, o czym będziemy informować niezwłocznie.