Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

houseOd 20 stycznia 2021 r. mieszkańcy gminy Busko-Zdrój mogą starać się o dotację celową na wymianę starych systemów grzewczych. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych, położonych na nieruchomościach leżących w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój, w budynkach w których nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy zasilany: paliwem gazowym, paliwem stałym z wykorzystaniem pieców spełniającej normy dyrektywy 2009/125/WE z 25.10.2009 r., posiadających certyfikat ekoprojektu/ecodesign (tylko w przypadku, gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej), olejem opałowym oraz energią elektryczną. Dotację można otrzymać również na pompy ciepła, budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z instalacją odbiorczą.

Aby skorzystać z programu należy wypełnić wniosek dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju lub na stronie internetowej urzędu www.umig.busko.pl. Do wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty określone w regulaminie naboru (uchwała nr XXX/346/2020 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 roku) oraz dostarczyć do urzędu osobiście, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój (terminem złożenia wniosku o dofinansowanie jest datą jego wpływu do urzędu).

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków jednak nie dłużej niż do 15 października 2021r.

Program jest elementem polityki ekologicznej Gminy Busko-Zdrój i ma na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza. Pula środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach programu w roku 2021 wynosi 200 000 zł.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 52 22.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Załączniki:

1. Uchwała nr XXX/346/2020 RM w Busku-Zdroju
2. Regulamin udzielania w 2021 r. dotacji celowej
3. Druk wniosku o udzielenie dotacji
4. Druk zgody współwłaściciela
5. Druk oświadczenia o podwójnym dofinansowaniu
6. Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej
7. Wzór umowy dotacji
8. Druk wniosku o refundację