Logo Gminy Busko-Zdrój

Świetlica Środowiskowa
Działająca przy MGOPS w Busku-Zdroju
ul. Kościuszki 2a , 28-100 Busko-Zdrój
tel. 413705135
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Głównym celem placówki jest pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole, praca wychowawcza i socjalna, pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz współpraca z instytucjami tj. szkołą, sądem itp.

Regulamin: https://www.mgops.busko.pl/images/stories/pliki/swietlica/regulamin.pdf