Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

Z-ca Burmistrza Michał Maroński oraz Wojewoda Zbigniew Koniusz podczas podpisania dokumentów

Gmina Busko-Zdrój otrzymała środki finansowe w wysokości 62 500,00 zł. na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Stosowne dokumenty w dniu 9 maja br. podpisał Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Michał Maroński.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontu w sali ćwiczeń, pracowni komputerowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej.

Z-ca Burmistrza Michał Maroński oraz Wojewoda Zbigniew Koniusz

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu typu A dla osób przewlekle chorych psychicznie i typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom mieści się w części zdrojowej miasta, ok. 3 km od centrum. Obiekt znajduje się w wolnostojącym budynku, dysponującym sporym terenem zielonym. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania w zakresie wsparcia społecznego dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnoprawnością intelektualną, poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.