Logo Gminy Busko-Zdrój

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem strony internetowej, materiałów informacyjnych. W/w wydarzenia związane mogą być z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w nich.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza, przedstawicieli Urzędu, co związane jest z prowadzeniem polityki informacyjnej Urzędu, w tym publicznego prezentowania działań organów administracji samorządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.