Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

Szanowni Państwo, informujemy, że do 29 lutego br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do tytułu „Buskowianin Roku 2023”. Kandydatem może być osoba pełnoletnia lub grupa osób pochodzących z terenu Gminy Busko-Zdrój, zamieszkujących na jej obszarze lub bezpośrednio z gminą związanych. Prosimy o rekomendowanie osób, które wyróżniły się w roku ubiegłym swoją działalnością na rzecz dobra publicznego, a także inicjatywą społeczną (szczególnie w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie plebiscytu).


Siewca-statuetkaPrawo do zgłoszenia kandydatów mają mieszkańcy, których wniosek musi być poparty przez co najmniej 30 osób, burmistrz, grupa radnych w liczbie co najmniej 6 osób, instytucje, organizacje społeczne, gospodarcze, stowarzyszenia a także kościoły i związki wyznaniowe działające na terenie gminy Busko-Zdrój.
Każdy z uprawnionych może zgłosić tylko jednego kandydata.


O tym komu zostanie przyznany tytuł „Buskowianin Roku 2023” zdecyduje kapituła konkursu, która ma również prawo przyznać dodatkowo dwa wyróżnienia.
Zgłoszenie wymaga pisemnego wniosku, zgodnego ze wzorem określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały w sprawie ustanowienia nagrody - tytułu ,,Buskowianin Roku” z dnia 24 listopada 2022 r. ( https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2022/2022_LIV_654.pdf ).

Wniosek Buskowianin_Wniosek.pdf

 należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Buskowianin Roku" na adres:

Kapituła Nagrody ,,Buskowianin Roku"
Urząd Miasta i Gminy w Busku–Zdroju
al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój.