Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 9.10.2020 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz związanych z nim restrykcji i ograniczeń na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój


Szanowni Państwo!

W związku z gwałtownie rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa SARS-Cov-2 oraz objęciem całego kraju strefą żółtą (poza powiatami w strefie czerwonej) od soboty 10 października 2020 r. wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia:

1. Od soboty 10 października powraca obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej:

 1. w środkach transportu publicznego;
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  b) na terenie nieruchomości wspólnych,
  c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 3. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie osoby które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność oraz dzieci do lat 3.

Zasady żółtej strefy rozszerzonej na cały kraj

Kolejny tydzień #PSR2020 i kolejna szansa na wygranie nagród;-)

Kolejny tydzień #PSR2020 i kolejna szansa na wygranie nagród;-). Wystarczy spisać się w przez Internet🖥i wziąć udział w konkursie❗Nie zwlekaj, nagrody🎁czekają❗😀Szczegóły znajdziecie tutaj https://bit.ly/2GRfOUK#PSR2020 <https://bit.ly/2GRfOUK#PSR2020>

#LiczySięRolnictwo

Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego odcinka cyklu „7 minut ze spisem rolnym” w niedzielę o godz. 18:50. Tytuł 5. odcinka z Gminy Bieliny to „Mineralne, wapniowe, a może naturalne - o nawożeniu i środkach ochrony roślin w świętokrzyskich gospodarstwach”. Materiał z planu jest zamieszczony w naszych mediach społecznościowych;-)

Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnich dniach otrzymaliście zawiadomienia informujące o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w treści którego zawarta jest kwota wysokości czwartej raty obowiązująca od 1 października 2020 r. , która obowiązuje wszystkich mieszkańców.

W przypadku, gdy mieszkaniec uiścił już opłatę za w/w ratę należy uregulować tylko różnicę między poprzednią a obowiązującą stawką np.:

w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkują 2 osoby nie posiadające kompostownika czwartą ratę obowiązującej stawki należy obliczyć w następujący sposób:

1. kwota, która została uregulowana na podstawie stawki obowiązującej do 30.IX.2020 r.( 14,50/os./m-c)
2 x 14,50 x 3 = 87 zł

2. kwota do zapłaty zgodnie ze stawką obowiązującą od 1.X.2020 r. (19,50 zł/os./m-c)
2 x 19,50 x 3 = 117 zł

3. kwota do uregulowania (dopłata)
117 zł – 87 = 30 zł

Zmiana organizacji ruchu dojazdu do Poczty Polskiej w Busku-Zdroju.

Po oddaniu do użytkowania ul. J. Czernikiewicza, dojazd do poczty możliwy jest jedynie od strony ul. Armii Krajowej. Brak jest możliwości dojazdu do poczty ulicą L. Kurzei.

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Mapka zmiany organizacji ruchu

Szanowni Państwo, przed nami okres wzmożonych zachorowań na grypę, przeziębienia itp. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, przypominam o zasadach obowiązujących przy korzystaniu z Punktu Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych, a także z porad POZ, NiŚOZ „Wieczorynka” oraz poradni specjalistycznych.

Są to następujące zasady:

każda wizyta bezwzględnie musi być poprzedzona telefonicznym ustaleniem dnia i godziny przyjścia, przed wejściem oraz w budynku obowiązuje, zasłanianie ust i nosa maską ochronną, przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad, wyeliminuje uciążliwość polegającą na oczekiwaniu przez Państwa przed budynkiem.

UWAGA

Przy drzwiach znajduje się wideofon – wystarczy nacisnąć, a zgłosi się pracownik szpitala.

Numery telefonów:

Podstawowa Opieka Zdrowotna: (41) 378 24 01 wew. 343 - rejestracja

wew. 231 - gabinet zabiegowy/pielęgniarka

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: po godzinie 18:00 w dni powszednie

soboty, niedziele i święta całodobowo- (41) 378 24 09

 

Z poważaniem

Grzegorz Lasak
Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 uległy zmianie i wynoszą:

19,50 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca/ miesięcznie;
17,50 zł –odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku oraz zagospodarowanie ich na własnej nieruchomości od jednego mieszkańca/ miesięcznie;
39,00 zł – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny od jednego mieszkańca/ miesięcznie.

Najbliższy termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada na 15 października 2020r.

Centrum Medycznym Corten Medic wraz z Urzędem Miasta Busko-Zdrój w trosce o zdrowie mieszkańców organizuje Punkt Diagnostyki Mobilnej COVID-19. Punkt będzie czynny codziennie w godzinach 9:00-11:00 przy Osiedlu Sikorskiego (ul. Wschodnia). Test na koronawirusa można wykonać odpłatnie oraz na zlecenie NFZ lub Sanepidu. Na test można umówić się dzwoniąc pod numer tel. 226 020 997

W dobie pandemii koronawirusa oraz zbliżającego się sezonu grypowego Urząd Miasta Busko-Zdrój wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców. Zorganizowany we współpracy z Corten Medic Punkt Diagnostyki Mobilnej zlokalizowany jest przy ul. Wschodniej (przy Osiedlu Sikorskiego) w Busku-Zdroju. Dostępne są w nim dwa rodzaje testów: testy na przeciwciała IgM i IgG Anty-SARS-CoV-2 oraz testy genetyczne wykrywające koronawirusa w organizmie:

 1. Szybkie testy kasetkowe na przeciwciała IgM i IgG Anty-SARS-CoV-2. Materiał pobierany do badania to krew z palca. Wynik testu będzie znany już po 6-10 minutach.
 2. Testy molekularne (genetyczne) wykrywające RNA wirusa. Weryfikują obecność koronawirusa w organizmie. Materiał do badania to wymaz z nosa lub nosogardzieli pobierany. Wynik Pacjent będzie mógł otrzymać po około 24 godz. Corten Medic współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi laboratoriami, które są wpisane na listę oficjalną CON/ID-19 przez Ministerstwo Zdrowia.

Fotografia przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju oraz Jubilatów podczas uroczystości „Złote gody” zorganizowanej w Buskim Samorządowym Centrum Kultury

36 par z gminy Busko-Zdrój zostało uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczenia odznaczeń dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju podczas uroczystości zorganizowanej w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, w czwartek 1 października 2020 r.

„Złote gody” rozpoczął tradycyjnie Marsz Mendelssohna, po którym Kierownik USC, Janina Nizioł przywitała wszystkie pary oraz zgromadzonych gości.

Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce i Echem Dnia

Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Urząd Statystyczny w Kielcach, Radio Kielce oraz gazeta Echo Dnia zapraszają do udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego.

Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się samodzielnie przez Internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mają szansę na wygranie atrakcyjnych nagród.

zdjęcie przedstawia wizualizację recyklomatu16 września zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu „Świat bez odpadów – recyklomat w Twojej gminie”, w którym gminy do 50 tys. mieszkańców rywalizowały o nowoczesne automaty do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. Werdyktem jury recyklomaty trafią do sześciu gmin, w tym do Buska-Zdroju. Konkurs zainicjowała firma Coca-Cola Polska wraz z partnerami: Fundacją Nasza Ziemia (operatorem grantu „Świat bez odpadów”) oraz firmą EcoTech System. Akcję honorowym patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju.

Do konkursu zgłosiło się aż 108 gmin z całej Polski, spośród których jury wybrało 6 gmin, do których trafią recyklomaty. Są to:

 • Bielawa (woj. dolnośląskie)
 • Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie)
 • Brzesko (woj. małopolskie)
 • Łeba (woj. pomorskie)
 • Słubice (woj. lubuskie)
 • Wojkowice (woj. śląskie)