Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Płacenie mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie nie należy do przyjemności, każdy kierowca powinien wiedzieć, że znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu nie jest rzeczą łatwą w mieście, ale nie zwalnia to z obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

STRAŻ MIEJSKA na podstawie przeprowadzonych analiz podczas podejmowanych interwencji stwierdza że większość kierowców nie uaktualnia swojej wiedzy w zakresie przepisów prawa o ruchu drogowym.

Poniżej wskazujemy miejsca i przedstawiamy opis najczęściej popełnianych wykroczeń na ulicach miasta wynikających z niewiedzy kierowców po których przeczytaniu, można uniknąć mandatu.

STREFA ZAMIESZKANIA

 d-40  d-41

D – 40

strefa zamieszkania

D – 41

koniec strefy zamieszkania

Wymienione znaki zostały ustawione na ulicy Plac Zwycięstwa oraz na odcinku ulicy Mickiewicza skrzyżowanie z ulicą Kościuszki. Chcących zaparkować pojazd w tej strefie informujemy, że postój jest tam dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych np. zatokach postojowych, miejscach oznakowanych znakiem D-18 „parking"

 d-18

D – 18

parking

Ponadto szczególne zasady ruchu drogowego w tej strefie to między innymi;

  • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
  • możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,

Niestosowanie się do tego przepisu oznacza popełnienie wykroczenia z art. 97 KW i otrzymanie mandatu karnego wg taryfikatora tj. w wysokości 100,00 zł. oraz 1 pkt karny. Również parkowanie tuż za znakiem na tzw. dostawkę, stanowi o niezastosowaniu się do w/w postanowień.

Miejsca gdzie można spodziewać się mandatu to ulica Plac Zwycięstwa.

ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ, ZAKAZ POSTOJU

 b-36  b-35

B – 36

zakaz zatrzymywania się

B – 35

zakaz postoju

Niestosowanie się do znaków „B-36 i B-35", jest najczęstszą przyczyną otrzymania mandatu karnego od strażnika w Busku -Zdroju.

Do 2002 roku, jeśli był postawiony znak bez adnotacji „ dotyczy chodnika" to parkowanie na chodniku było dozwolone. Od 2002 roku na chodniku wolno parkować tylko wówczas, jeśli pod znakiem jest adnotacja „nie dotyczy chodnika".

Należy pamiętać o przepisie określającym pozostawienie minimum 1,5 m przejścia dla pieszych na chodniku i dalszym zapisie, że jeśli ta szerokość jest nie wystarczająca i zaparkowany pojazd utrudnia ruch pieszych to parkowanie jest zabronione !!! A tej części przepisu większość kierowców nie pamięta.

Niezastosowanie się do tych znaków i przepisu oznacza popełnienie wykroczenia z art 92 lub 97 KW i otrzymanie mandatu karnego wg taryfikatora w wysokości 100,00 zł. oraz 1pkt karny.

Należy też pamiętać, że jeżeli pod znakiem znajduje się tabliczka T-24 ( tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela ).

 t-24

T – 24

Oznacza to, że pojazd zostanie odholowany na parking strzeżony. Tej przykrości kierowcy w Busku-Zdroju mogą doświadczyć na ul. Uchnasta obok dyskontu Biedronka, na ul. 1-go Maja i ul. Rzewuskiego.

Pamiętajmy – strażnicy interweniują wyłącznie w przypadkach łamania przez kierowców obowiązującego prawa !!!. Przestrzegajmy przepisów prawa o ruchu drogowym pozwoli to strażnikom na możliwości wykazania się w innych obszarach związanych z ochroną porządku publicznego.