Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

16 listopada w Hotelu Słoneczny Zdrój, odbyło się spotkanie skierowane do instytucji zainteresowanych inwestycjami w rozwiązania odnawialnych źródeł energii, gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz termomodernizacji budynków.

Wymienili doświadczenia na temat odnawialnych źródeł energii Wymienili doświadczenia na temat odnawialnych źródeł energii Wymienili doświadczenia na temat odnawialnych źródeł energii

W roli prelegenta wystąpił m.in. zastępca burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój Tomasz Mierzwa, który opowiedział uczestnikom o planie gospodarki niskoemisyjnej przyjętym przez gminę, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplnych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W przedstawionej prezentacji podsumował też działania związane z ograniczeniem niskiej emisji i ochroną środowiska takie jak: termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, modernizacja instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej. Warto dodać, że dzień wcześniej interesariusze projektu Enerselves mieli okazję zobaczyć wymienione inwestycje, zrealizowane przez gminę Busko-Zdrój.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami i instytucjami, które planują lub realizują już inwestycje związane z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej.

Opr. EHR,
Foto Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego