Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno – przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć
Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. "
David Gates

Ludzie korzystając z dobrodziejstw środowiska naturalnego stopniowo przyczyniają się do jego niszczenia. Zapominają, że są częścią przyrody i to na nich spada odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie. Coraz częściej w mediach pojawia się słowo ekologia, coraz częściej słyszymy o tym, że należy dbać o środowisko przyrodnicze. Jednak mimo to nadal widoczne są skutki negatywnego wpływu człowieka wskazujące na niewystarczającą świadomość ekologiczną. Dlatego edukację ekologiczną należy rozpocząć w szkole podstawowej, przekazując dzieciom wiedzę na temat ochrony przyrody, kształtując aktywną postawę wobec środowiska przyrodniczego.

 Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju  Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju od 1 września 2018 roku działa pracowania edukacji ekologiczno – przyrodniczej na miarę XXI wieku. Powstała ona w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Organizatorem programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dofinansowanie zadania zostało udzielone ze środków WFOŚ i GW oraz Gminy Busko – Zdrój. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 30 000,00 zł.

Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych z czterech zakresów: ochrony powietrza atmosferycznego i energii odnawialnej, ochrony wód, ochrony gleb i powierzchni ziemi oraz badań i obserwacji przyrodniczych. Ponadto, w celu optymalnego wykorzystania zasobów pracowni podczas prowadzonych zajęć, dwóch nauczycieli przeszło specjalne przeszkolenie.

Pracownia przyrodnicza stwarza dogodne warunki do kształtowania postaw proekologicznych. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne – koło ekologiczne, fizyczne, biologiczne. Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wykorzystywane są pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie doświadczeń, obserwacji m.in.: zestaw do badania czystości powietrza, wody, gleby, prowadzenia obserwacji meteorologicznych, konstruowania urządzeń fotowoltaicznych, turbin wodnych, pojazdów wodorowych. Na zajęcia pozalekcyjne uczęszczają uczniowie zainteresowani przyrodą i biologią. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie klas IV, którzy poprzez zabawę, obserwacje, doświadczenia przyrodnicze uczą się prawidłowych relacji w świecie przyrody.

22 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie, na którym honorowymi gośćmi byli: Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój, Przewodniczący Rady Miejskiej, Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej i inni przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju a także główny specjalista ds. edukacji w ZŚiNPK – Pani Maria Skrzypek oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W trakcie uroczystości odbył się konkurs wiedzy ekologicznej, w którym uczestniczyli rodzice i uczniowie klas IV oraz wychowawcy. Po oficjalnej części uroczystości oraz zmaganiach konkursowych zespół ,,Zlepce" oraz uczniowie klas IV zaprezentowali widowisko pt.: ,,Ta Ziemia jest dla nas święta", które dotyczyło edukacji ekologicznej młodego pokolenia, tak bardzo potrzebnej w XXI wieku.

Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju
Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju
Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju
Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju
Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju
Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju