Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

spotkanie w UW Kielce w sprawie przyznania środków na usuwanie skutków powodzi, od lewej skarbnik Artur Tokarz, burmistrz Waldemar Sikora, wojewoda Zbigniew Koniusz

Ponad 3,5 mln złotych otrzymała Gmina Busko-Zdrój na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz w dniu 31 października br. podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 29.08.2023r. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w Zbludowicach Nr 314157T oraz w Radzanowie na działce numer ewid. 455 od km 0+560 do km 2+890”.

W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek o długości 2330 mb. na ciągu ul. Korczyńskiej (od skrzyżowania z ul. Świętokrzyską i ul. Sosnową) do Radzanowa (na wysokość zbiornika wodnego).

Łączna wartość zadania wyniesie blisko 6 mln zł.