Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Podpisanie umowy dot. inwestycji - przedszkole publiczne w Busku-Zdroju22 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pomiędzy reprezentującym gminę Burmistrzem Waldemarem Sikorą a Firmą „Zakład Remontowo - Budowlany Henryk Szafraniec” zawarta została umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Płk. Srogiego w Busku - Zdroju na potrzeby przedszkola”. W lutym bieżącego roku Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której już od 1 września 2022 r. w Busku-Zdroju uruchomione zostanie publiczne przedszkole. Znajdą się w nim 4 oddziały dla około 100 dzieci. „Jest to bardzo potrzebna inwestycja i cieszę się, że właśnie nadszedł czas na jej realizację” - powiedział Burmistrz Waldemar Sikora.

Zdjęcie przedstawia Park Linowy w Busku-ZdrojuJuż wiosną w Busku-Zdroju otwarty zostanie Park Linowy. Dziesięć tras o różnym poziomie trudności dla osób w każdym wieku będzie z pewnością dużą atrakcją i pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców oraz odwiedzających naszą gminę turystów. Park Linowy zlokalizowany jest na terenie popularnego „Małpiego Gaju” przy ulicy Rokosza, w sąsiedztwie placu zabaw-okrętu oraz nieopodal Kompleksu #TężniaBusko. Wiosenne otoczenie zieleni z pewnością doda jeszcze Parkowi Linowemu uroku, jednak już teraz zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenuZdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 

Tytuł:

„Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:

 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę docieplenie i rozbiórkę części budynku przy ul. Bocznej 6A wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • przebudowę, nadbudowę docieplenie budynku przy ul. Bocznej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczych oraz wewnętrznych linii zasilających energii elektrycznej;
 • budowę altany, wiaty widowiskowej i wiaty śmietnikowej, dojść i dojazdów, miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej;
 • rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych;
 • wycinkę istniejących drzew i krzewów będących w kolizji z projektowaną inwestycją oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów liściastych i iglastych oraz wykonanie trawników i rabat kwiatowych;
 • przebudowę skrzyżowania ul. Bocznej z ul. Kopernika w obrębie pasa drogowego z utwardzeniem terenu działek objętych pozwoleniem;
 • dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,8 kW;
 • wykonanie i umieszczenie tablic pamiątkowych informujących o źródłach dofinansowania;
 • dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego;
 • wykonanie małej architektury (ławki, pojemniki na odpady, kosze uliczne do segregacji odpadów , stojaki rowerowe).
 • dostawę i montaż umeblowania (stoły, krzesła konferencyjne, biurka, szafy, kontenerki mobilne, panele nadbiurkowe);

Tytuł:

Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o szyb windowy.


Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy al. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej

Zakres prac obejmował m. in.:

 • wykonanie szybu windowego;
 • montaż obudowy szybu windowego;
 • montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej;
 • wykonania zadaszenia nad wejściem do szybu windowego;
 • wykonanie zagospodarowania terenu działki, polegającego na przebudowie istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 • wykonanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych;
 • dostawę, montaż i uruchomienie windy;

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Zadanie współfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze B w ramach projektu „Dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej”.
Całkowity koszt inwestycji wynosił ok 950.000,00 zł.

Termin realizacji
Termin zakończenia realizacji inwestycji wrzesień 2021 r.

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap III”

Cel:

Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych