Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Zakończył się remont Świetlicy Wiejskiej oraz Strażnicy OSP w Galowie.

2023091615145020230916151901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z podpisaną umową na „Termomodernizację budynku Świetlicy Wiejskiej i Strażnicy OSP w Galowie” wykonana została m. in.: budowa zewnętrznej instalacji gazu, montaż dwufunkcyjnego kotła gazowego, wewnętrzna instalacja gazowa i centralnego ogrzewania poprzez modernizację istniejącej instalacji na parterze budynku oraz jej rozbudowa na piętro budynku. W ramach inwestycji docieplono strop oraz ściany zewnętrzne budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych. Warto również podkreślić, że zrealizowana inwestycjia zwiększyła komfort użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 500 tys. zł.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój - etap III” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

6 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowego węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 i ul. Wschodniej w Busku-Zdroju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jedna z najtrudniejszych, ale i najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w obrębie Buska-Zdroju w ostatnich latach. Każdy etap tej inwestycji obejmował budowę drogi wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, miejscami parkingowymi i kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Łącznie powstał odcinek o długości prawie 1 km, o wartości ponad 18 mln zł – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora.
Inwestycja pn.: „Budowa ulicy Wschodniej - etap III wraz z przebudową ul. Partyzantów” została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w istotny sposób wpływając na poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 i dróg gminnych.

Relacja video:
https://youtu.be/UH1UcjkqZH8

logo

Zakończono ostatni etap inwestycji pn. „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju” realizowanej z projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.

Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego na tle murawy
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego
zdjęcie przedstawia tablicę wyników
Zdjęcie przedstawia budynek Stadionu Miejskiego

Podpisanie umowy dot. inwestycji - przedszkole publiczne w Busku-Zdroju22 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pomiędzy reprezentującym gminę Burmistrzem Waldemarem Sikorą a Firmą „Zakład Remontowo - Budowlany Henryk Szafraniec” zawarta została umowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Płk. Srogiego w Busku - Zdroju na potrzeby przedszkola”. W lutym bieżącego roku Rada Miejska podjęła uchwałę, na mocy której już od 1 września 2022 r. w Busku-Zdroju uruchomione zostanie publiczne przedszkole. Znajdą się w nim 4 oddziały dla około 100 dzieci. „Jest to bardzo potrzebna inwestycja i cieszę się, że właśnie nadszedł czas na jej realizację” - powiedział Burmistrz Waldemar Sikora.

Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz  Grotta
Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz  Grotta
Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz  Grotta
Inwestycja drogowa na ul.Partyzantów oraz  Grotta

Zdjęcie przedstawia realizowaną w Busku-Zdroju inwestycję drogowąW dn. 1 marca br. w Busku-Zdroju rozpoczęta została ważna inwestycja drogowa. Polega ona na rozbudowie ulic Partyzantów oraz Grotta wraz z kanalizacją deszczową i przebudowie skrzyżowania ulic Grotta i Batorego. Przedstawiamy zakres prac zaplanowany przez Gminę Busko-Zdrój.

Na skrzyżowaniu ul. Partyzantów z ul. Grotta powstaną pasy do prawo i lewoskrętów, przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą, sygnalizacja świetlna, kanalizacja deszczowa oraz zostanie przebudowane oświetlenie uliczne. Z kolei prace u zbiegu ulic Grotta i Batorego obejmą wykonanie pasów do prawo i lewoskrętów, przejść dla pieszych z wyspą dzielącą, ścieżki rowerowej oraz odwodnienia pasa drogowego. Na ul. Partyzantów od Placu Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Grotta powstanie kanał deszczowy, natomiast na ul. Grotta, na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Miodowicza kanał deszczowy i ścieżka rowerowa. Przebudowane będą również chodniki.