Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Zrealizowane inwestycje Gminne

PARK TZW. ,,MAŁPI GAJ” – część rewitalizacyjna

Tytuł inwestycji:

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”  Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”

Cel projektu:

Celem projektu jest odtworzenie i rewitalizacja terenów parkowych w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, w tym również poprawa ich estetyki i funkcjonalności oraz pobudzenie działalności gospodarczej istniejących i planowanych obiektów uzdrowiskowych w obrębie rozszerzenia oferty usług dla kuracjuszy. W ramach przedmiotowej inwestycji zostały urządzone tereny zielone na terenie parku tzw „Małpi Gaj” zlokalizowany w rejonie ulicy Rokosza i ulicy Uzdrowiskowej w Busku-Zdroju o powierzchni łącznej 52 317,00 m2 tj. 5,2317 ha.

Zakres robót

Zakres robót obejmował:

 • wykonanie ciągów komunikacji pieszej o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”;
 • wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej,
 • wykonanie pomostu w formie ciągu komunikacji pieszej o nawierzchni z deski betonowej;
 • wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej bezfazowej;
 • wykonanie wydzielonej linii kablowej oświetlenia parkowego wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych oraz opraw oświetlenia parkowego wraz z zabudową złącza pomiarowo-kablowego z montażem szafy sterującej i przebudową istniejącego złącza;
 • wykonanie utwardzenia terenu pod siłownię zewnętrzną o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie ściany zewnętrznej piwnicy styropianem ekstrudowanym o gr. 16 cm;
 • docieplenie stropodachu części po byłej szkole styropapą o gr. 26 cm;
 • wymiana stolarki okiennej + nawiewniki i drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektową;
 • wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 4 cm;
 • wymiana rynien i rur spustowych na nowe;
 • demontaż krat;
 • renowacja poręczy , barierek, balustrad schodów wejściowych i pochylni;
 • renowacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych- likwidacja lastriko - ułożenie kostki betonowej;
 • renowacja okładziny z płytek (100% spoinowanie);
 • remont kominów poprzez wykonanie nowych obróbek blacharskich;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • wymiana instalacji odgromowej na budynku;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny (budynek po byłej Szkole Podstawowej)

Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian styropianem grubości 17 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • docieplenie stropodachu od zewnątrz warstwą styropapy o grubości 24 cm;
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych) i drzwiowej oraz zamurowanie części otworów okiennych ze względu na ich duże powierzchnie;
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • wykonanie opaski przy budynku;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Zbludowicach

Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Zbludowicach

Cel projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o gr. 10 cm;
 • ocieplenie stropu piwnicy płytami styropianowymi o gr. 12 cm;
 • montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach;
 • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej;
 • montaż nowych krat okiennych w części okien;
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • montaż nowych rynien i rur spustowych;
 • wymianę instalacji odgromowej;
 • wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych na oprawy typu LED wraz z wymianą przewodów od istniejących puszek do projektowanych opraw;
 • wymianę instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego oraz rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł Projektu:

„Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju”.

Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju

Cel projektu:

Poprawa warunków kształcenia poprzez przebudowę i modernizację oraz doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.

Zakres robót:

 • przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej tj. boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej (zawierające: pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej, dwa pełnowymiarowe boiska do koszykówki, pełnowymiarowe boisko do siatkówki i kort tenisowy),
 • montaż wyposażenia sportowego, remont i uzupełnienie istniejącego ogrodzenia,
 • doposażenie w pomoce i sprzęt dydaktyczny pracowni:
  - doposażenie pracowni matematycznej m. in. w przybory tablicowe, bryły, wielościany, ułamki magnetyczne, zegar demonstracyjny magnetyczny, wagę magnetyczną, nakładkę magnetyczna, tabliczkę mnożenia”,
  - doposażenie pracowni fizycznej m. in. w stację pogodową, szkolny ogródek meteorologiczny, amperomierz dwuzakresowy, woltomierz trójzakresowy, wagę szkolną elektroniczną, magnetyczną zestaw do pokazywania doświadczeń,
  - doposażenie pracowni chemicznej m. in. w zestaw szkła laboratoryjnego, cylindry miarowe, maszynę elektrostatyczną, wagę szkolną elektroniczną , zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej, magnetyczny zestaw do pokazywania doświadczeń, statyw laboratoryjny,
  - doposażenie pracowni przyrodniczo – geograficzna m. in. w model tułowia człowieka, modele oka, ucha, tkankę roślinną, płuca i układ naczyniowo-sercowy, zestaw do badania powietrza, wody, globus polityczno- fizyczny podświetlany, mikroskop,
  - doposażenie pracowni w nowe zestawy mebli, ławki i krzesła szkolne, szafy warsztatowe z wyciągiem grawitacyjnym.
  - doposażenie szkoły w sprzęt sportowy m. in. materace gimnastyczne, kozioł, zestaw do unihokeja, piłki koszykowe, ręczne, do siatkówki, ławeczki gimnastyczne, tablica wyników, orbitreki, bieżnie, rowerki, oszczepy, piłki, itp.

Tytuł inwestycji:

„Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego” w ramach Projektu „Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych”

Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego Rozbudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego

Cel:

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych poprzez powstanie mieszkań socjalnych w zdegradowanym budynku.

Zakres robót:

W ramach przedmiotowego projektu budynek mieszkalny, położony w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy, został rozbudowany w kierunku północnym oraz nadbudowany o jedną kondygnację. Obiekt został dostosowany do obowiązujących w tego typu obiektach wymogów technicznych oraz potrzeb Gminy w zakresie uzupełnienia zasobów mieszkań socjalnych.

W wyniku realizacji projektu powstało 66 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 282,21 m2, w tym 56 mieszkań uwzględniających: 1 pokój dzienny, łazienkę i przedpokój z aneksem kuchennym oraz 10 mieszkań dwupokojowych z przedpokojem, aneksem kuchennym i łazienką.

Tytuł inwestycji:

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój”.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju

Cel:

Celem projektu jest wzrost jakości warunków kształcenia poprzez inwestycję w rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Zakres robót:

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację oraz nadbudowę i przebudowę istniejącego układu funkcjonalnego szkoły wraz z niezbędnymi instalacjami oraz przyłączami:

 • istniejąca część budynku SP Nr 2 została przebudowana, rozbudowana o klatkę schodową i nadbudowana o jedną kondygnację (II pietro), w wyniku której powstało 11 dodatkowych sal dydaktycznych (pracownie przyrodnicze z zapleczami, pracownie matematyczno-informatyczne i sale lekcyjne ogólnego przeznaczenia);
 • na kondygnacji parteru i I piętra wykonano roboty remontowe i modernizacyjne polegające na: malowaniu sal lekcyjnych, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowych wykładzin podłogowych, wymianie instalacji elektrycznych i sanitarnych. W miejscu dotychczasowego łącznika między szkołą a istniejącą salą gimnastyczną wykonano nowe pomieszczenia sanitarne dla chłopców i dziewcząt oraz personelu szkoły.
  W miejscu starych sanitariatów wykonano pomieszczenia administracyjne i archiwum szkoły.
 • budynek dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez wykonanie windy osobowej na konstrukcji stalowej samonośnej. Dostęp na parter szkoły odbywa się za pomocą istniejącej pochylni (wejście główne do budynku);
 • wyposażono budynek szkoły w sprzęt dydaktyczny i szkolny (biurka szkolne, ławki, tablice, wieszaki, pomoce dydaktyczne itp.). Szkoła została doposażona w nowe zestawy meblowe oraz armaturę sanitarną;
 • zagospodarowano teren przyszkolny poprzez wykonanie oświetlenia terenu, odwodnienia dróg i parkingów, wykonano dojścia, chodniki stanowiące komunikacje w obrębie budynku szkoły oraz zagospodarowano teren w małą architekturę;

Gmina Busko-Zdrój rozpoczyna kolejną ważną społecznie inwestycję. 15 maja 2020 r. Burmistrz Waldemar Sikora podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

Do końca stycznia 2021 r. ma tu powstać ośrodek, zgodnie z pomysłem Konrada Gęcy pn. „Centrum Dialogu, Inicjatyw Twórczych i Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Efemera”, który wygrał ogłoszony w 2016 r. konkurs pt. „Pomysł na Boczną”.

 Inwestycja na Bocznej Inwestycja na Bocznej

W ramach rozpoczynającej się inwestycji zrealizowana zostanie przebudowa, rozbudowa i nadbudowa dwóch budynków, wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania. Wybudowane zostaną przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Budynki zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną i hybrydową, centralne ogrzewanie oraz linię energii elektrycznej.