Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Tytuł Projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

 Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku-Zdroju

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

Zakres robót:

 • ocieplenie ściany zewnętrznej dobudówek wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie dachu budynku głównego;
 • docieplenie stropodachu;
 • wymiana stolarki okiennej + nawiewniki i drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektową;
 • renowacja drzwi zewnętrznych w budynku głównym;
 • wykonanie opaski z kostki;
 • wykonanie instalacji odgromowej;
 • renowacja ścian zewnętrznych budynku głównego;
 • remont dachu budynku głównego (oczyszczenie z istniejących łuszczących się powłok malarskich + malowanie blachy);
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • renowacja poręczy barierek itp.;
 • renowacja wejścia z lastryka ;
 • regulacja instalacji c.o.;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł inwestycji:

„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I –dokończenie robót”.

Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót

Cel

Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego

Zakres robót

 1. Przebudowa 4 boisk piłkarskich obejmująca:
  a) przebudowę 3 boisk piłkarskich treningowych o nawierzchni trawiastej z systemem odwodnienia boisk, systemem zraszania oraz z wyposażeniem sportowym: bramki, chorągiewki narożne, ławka rezerwowych, tablica wyników.
  b) przebudowę boiska treningowego Nr 1 o nawierzchni ze sztucznej trawy, wyposażenie w piłko-chwyty, trybuny, oświetlenie i odwodnienie boiska , wyposażenie sportowe: bramki, ławki, tablice wyników
 2. Przebudowa 2 kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej, wyposażenie w trybunę, odwodnienie kortów wraz z drenażem, system zraszania, oświetlenie
 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem boiska, wyposażenie w piłkochwyty oraz wyposażenie sportowe do wszystkich boisk
 4. Budowa kortu do squasha
 5. Budowa placu do jazdy na rolkach o powierzchni ok. 1248,10m2
 6. Zagospodarowanie terenu obejmujące:
  - rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz nawierzchni
  - wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej
  - wykonanie nowego ogrodzenia oraz murku oporowego od zachodniej strony stadionu
  - remont ogrodzenia po stronie południowej stadionu
  - stabilizację skarpy
  - profilowanie skarpy za główną trybuną wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem
  - obsianie trawą terenu po wykonywaniu robót
 7. Instalacje teletechniczne

PARK TZW. ,,MAŁPI GAJ” – część rewitalizacyjna

Tytuł inwestycji:

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.

Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”  Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj” Zagospodarowanie parku tzw. „Małpi Gaj”

Cel projektu:

Celem projektu jest odtworzenie i rewitalizacja terenów parkowych w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, w tym również poprawa ich estetyki i funkcjonalności oraz pobudzenie działalności gospodarczej istniejących i planowanych obiektów uzdrowiskowych w obrębie rozszerzenia oferty usług dla kuracjuszy. W ramach przedmiotowej inwestycji zostały urządzone tereny zielone na terenie parku tzw „Małpi Gaj” zlokalizowany w rejonie ulicy Rokosza i ulicy Uzdrowiskowej w Busku-Zdroju o powierzchni łącznej 52 317,00 m2 tj. 5,2317 ha.

Zakres robót

Zakres robót obejmował:

 • wykonanie ciągów komunikacji pieszej o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”;
 • wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej,
 • wykonanie pomostu w formie ciągu komunikacji pieszej o nawierzchni z deski betonowej;
 • wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej bezfazowej;
 • wykonanie wydzielonej linii kablowej oświetlenia parkowego wraz z zabudową nowych słupów oświetleniowych parkowych oraz opraw oświetlenia parkowego wraz z zabudową złącza pomiarowo-kablowego z montażem szafy sterującej i przebudową istniejącego złącza;
 • wykonanie utwardzenia terenu pod siłownię zewnętrzną o nawierzchni mineralnej typu „Hansegrand”

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach Termomodernizacja budynku świetlicy w Kamedułach

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • ocieplenie ściany zewnętrznej piwnicy styropianem ekstrudowanym o gr. 16 cm;
 • docieplenie stropodachu części po byłej szkole styropapą o gr. 26 cm;
 • wymiana stolarki okiennej + nawiewniki i drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektową;
 • wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 4 cm;
 • wymiana rynien i rur spustowych na nowe;
 • demontaż krat;
 • renowacja poręczy , barierek, balustrad schodów wejściowych i pochylni;
 • renowacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych- likwidacja lastriko - ułożenie kostki betonowej;
 • renowacja okładziny z płytek (100% spoinowanie);
 • remont kominów poprzez wykonanie nowych obróbek blacharskich;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • wymiana instalacji odgromowej na budynku;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.

Tytuł inwestycji:

Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny (budynek po byłej Szkole Podstawowej)

Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny Termomodernizacja Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny

Zakres robót:

 • ocieplenie ścian styropianem grubości 17 cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej;
 • docieplenie stropodachu od zewnątrz warstwą styropapy o grubości 24 cm;
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej (wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych) i drzwiowej oraz zamurowanie części otworów okiennych ze względu na ich duże powierzchnie;
 • wykonanie obróbek blacharskich;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • wykonanie opaski przy budynku;
 • regulacja instalacji c.o. po termomodernizacji;
 • montaż ciepłomierza;
 • montaż tablicy pamiątkowej informującej o źródle dofinansowania Projektu.