Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Zdjęcie przedstawia Park Linowy w Busku-ZdrojuJuż wiosną w Busku-Zdroju otwarty zostanie Park Linowy. Dziesięć tras o różnym poziomie trudności dla osób w każdym wieku będzie z pewnością dużą atrakcją i pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców oraz odwiedzających naszą gminę turystów. Park Linowy zlokalizowany jest na terenie popularnego „Małpiego Gaju” przy ulicy Rokosza, w sąsiedztwie placu zabaw-okrętu oraz nieopodal Kompleksu #TężniaBusko. Wiosenne otoczenie zieleni z pewnością doda jeszcze Parkowi Linowemu uroku, jednak już teraz zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenuZdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 

Tytuł:

„Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:

 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę docieplenie i rozbiórkę części budynku przy ul. Bocznej 6A wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • przebudowę, nadbudowę docieplenie budynku przy ul. Bocznej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczych oraz wewnętrznych linii zasilających energii elektrycznej;
 • budowę altany, wiaty widowiskowej i wiaty śmietnikowej, dojść i dojazdów, miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej;
 • rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych;
 • wycinkę istniejących drzew i krzewów będących w kolizji z projektowaną inwestycją oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów liściastych i iglastych oraz wykonanie trawników i rabat kwiatowych;
 • przebudowę skrzyżowania ul. Bocznej z ul. Kopernika w obrębie pasa drogowego z utwardzeniem terenu działek objętych pozwoleniem;
 • dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,8 kW;
 • wykonanie i umieszczenie tablic pamiątkowych informujących o źródłach dofinansowania;
 • dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego;
 • wykonanie małej architektury (ławki, pojemniki na odpady, kosze uliczne do segregacji odpadów , stojaki rowerowe).
 • dostawę i montaż umeblowania (stoły, krzesła konferencyjne, biurka, szafy, kontenerki mobilne, panele nadbiurkowe);

Tytuł:

Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o szyb windowy.


Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy al. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej

Zakres prac obejmował m. in.:

 • wykonanie szybu windowego;
 • montaż obudowy szybu windowego;
 • montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej;
 • wykonania zadaszenia nad wejściem do szybu windowego;
 • wykonanie zagospodarowania terenu działki, polegającego na przebudowie istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 • wykonanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych;
 • dostawę, montaż i uruchomienie windy;

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Zadanie współfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze B w ramach projektu „Dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej”.
Całkowity koszt inwestycji wynosił ok 950.000,00 zł.

Termin realizacji
Termin zakończenia realizacji inwestycji wrzesień 2021 r.

Zdjęcie przedstawia podpisanie umowy na modernizacje Galerii Sztuki Właśnie rozpoczęła się modernizacja i przebudowa Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju. Niedawno - 29 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju została zawarta odnośna umowa pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a Firmą „GMC” Sp. z o.o. Dokument podpisali Burmistrz Waldemar Sikora oraz reprezentujący wykonawcę Prezes Dariusz Gozdek. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad cztery miliony złotych.

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” – zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap III”

Cel:

Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych