Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor (ds. kadr)

Przedmiot naboru:

Stanowisko pracy: inspektor (ds. kadr)
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 1 lipca 2024 r.
Wymiar czasu pracy: 4/10 etatu (16 godzin tygodniowo)
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 14, zwane dalej PP2.

Informacja o wynikach naboru [ pdf ] (2024.06.07).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Informacja o wynikach naboru [ pdf ] (26.04.2024).

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy pomoc nauczyciela

Stanowisko pracy: pomoc nauczyciela (dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (tj. 20/40)

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 3, os. Sikorskiego 12, 28-100 Busko-Zdrój

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU-ZDROJU

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” realizowanego przez Gminę Busko-Zdrój/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju

(stanowisko nie urzędnicze)

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Referent

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Informacja o wynikach naboru [ pdf ] (2024-04-15).