Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora oraz Skarbnik Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Artur Tokarz podpisali z Wojewodą Świętokrzyskim - Zbigniewem Koniuszem umowę na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

1-44498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych:

Program skierowany jest do:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym albo
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit.a i b, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
a) załatwieniu spraw urzędowych
b) korzystaniu z dóbr kultury: np. kino
c) zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu z niej. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być świadczona wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewni tej usługi.

Szczegółowych informacji na temat Programu można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ul. Kościuszki 2a w godz. od 7:00 do 15:00 lub pod nr tel. 41370-51-13.