Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

house

Od 22 stycznia 2024 r. mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój mogą starać się o dotację celową na wymianę starych systemów grzewczych. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych oraz wielorodzinnych, w których wydzielono od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Szczegółowe zasady ubiegania się o uzyskanie dotacji określa regulamin udzielania dotacji, stanowiący załącznik do podjętej w tej sprawie przez Radę Miejską Uchwały.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy zasilany: paliwem gazowym, paliwem stałym - peletem lub biomasą w formie drewna kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno) z wykorzystaniem pieców spełniających normy ekoprojektu (ecodesignu) - tylko w przypadku, gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, olejem opałowym, energią elektryczną.

Dotację można otrzymać również na pompę ciepła, budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z instalacją odbiorczą w przypadku zastąpienia systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Osoby starające się o dofinansowanie powinny wypełnić wniosek dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju lub pobrać go ze strony internetowej urzędu www.umig.busko.pl. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty określone w regulaminie udzielania dotacji i dostarczyć je do urzędu osobiście lub przesłać pocztą (terminem złożenia wniosku o dofinansowanie jest data jego wpływu do urzędu).

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do 30 września 2024 r.

Program jest elementem polityki ekologicznej Gminy Busko-Zdrój i ma na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza. Pula środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach programu w roku 2024 wynosi 200 000 zł.

Dodatkowe informacje w sprawie programu można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 52 22.

Załączniki:

1. Uchwała nr LXXI/851/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju oraz Regulamin udzielania w 2024 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdró  [ pdf
2. Druk wniosku o udzielenie dotacji [ pdf ] .
3. Druk zgody współwłaściciela [ pdf ].
4. Druk oświadczenia o uniknięciu podwójnego dofinansowania [pdf].
5. Oświadczenie dotyczące działalności gospodarczej  [ pdf ].
6. Wzór umowy dotacji  [ pdf ].
7. Druk wniosku o refundację  [ pdf].