Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

grafika promująca fundusze europejskie, zdjęcie kieleckiego dworca autobusowego z lotu ptaka

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego dwóch naborów z programu zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych dla pracodawców oraz dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Busko-Zdrój, które ułatwią pozyskanie grantu.


Ogłoszone nabory dotyczą:
Działania 7.1
„Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników” w którym łączne dofinansowanie projektów wynosi 20 mln zł. W projektach można zaplanować szereg działań, wspierających zdrowie pracowników firm i instytucji, mogą to być m. in. badania specjalistyczne, rehabilitacja, edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, a także doposażenie stanowisk pracy pod kątem poprawy ich ergonomii i zmniejszenia szkodliwego wpływu na zdrowie i samopoczucie osób pracujących;


Działania 9.6
„Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”, w którym łączne dofinansowanie projektów wynosi blisko 5,3 mln zł. We wnioskach można zaplanować różnorodne działania wspierające organizacje pozarządowe, m.in. szkolenia i kursy dla pracowników i wolontariuszy, wyjazdy na wydarzenia branżowe (kongresy, targi itp.), zakup specjalistycznych usług zewnętrznych (np. obsługi księgowej, konsultacji prawnych, tłumaczeń), niewielkie remonty pomieszczeń, zakup podstawowego wyposażenia biurowego czy sfinansowanie kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu.


Każde z w/w działań omawiane będzie podczas dwóch odrębnych szkoleń w poniedziałek, 26 lutego 2024 r. w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury:


• o godz. 14:00 rozpocznie się spotkanie dotyczące działania 7.1 dedykowane pracodawcom,
• o godz. 15:30 rozpocznie się szkolenie dla organizacji pozarządowych, dotyczące działania 9.6


Szkolenia będą zawierać prezentację najważniejszych zapisów regulaminu naborów, przedstawienie kluczowych zasad tworzenia projektu z wykorzystaniem internetowego generatora wniosków o dofinansowanie SOWA EFS, odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie. Spotkania poprowadzą przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego WŚ.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!