Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Urzędnicy siedzący przy stole, zastępca burmistrza Michał Maroński w towarzystwie dyrektor MGOPS Anny Kani i kierownik Aleksandry Majcher

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju przystąpił do realizacji projektu konkursowego pn. „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji skutków wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat poprzez wsparcie istniejącej placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej, zwiększenie liczby miejsc w placówce oraz rozszerzenie oferty wsparcia, a także modernizacje pomieszczeń po byłej stołówce i zapewnienie dzięki temu przestrzeni dla wychowanków świetlicy.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z: poradnictwa specjalistycznego, tj. specjalisty do zajęć psychoedukacyjnych i psychologa, zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki, warsztatów z artterapi, plastykoterapii, modelarni, florystycznych zajęcia z nurkowania. W okresie wolnym od zajęć, tj. ferie i wakacje, dzieci będą mieć zapewnione atrakcje, a także wyżywienie. Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z wyjazdów integracyjno-krajoznawczych, wjazdów do kina i teatru.

Budżet projektu wynosi 1 468 366,80 zł w tym 97 504,00 zł wkładu własnego.