Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Szanowni Państwo, informujemy, że część ulicy Ludwika Waryńskiego i 1-go Maja w Busku – Zdroju po przebudowie zostało oznakowane jako strefa zamieszkania i w związku z tym zmieniona została organizacja ruchu. Na tych i pobliskich ulicach pojawiło się nowe oznakowanie informujące o pierwszeństwie przejazdu. Prosimy o zapoznanie się ze znakami i przestrzeganie obowiązujących przepisów.

W związku z zakończeniem przebudowy części ulicy Ludwika Waryńskiego i 1-go Maja w Busku – Zdroju, zmieniona została organizacja ruchu w dzielnicy zdrojowej. Przebudowane odcinki ulic zostały oznakowany jako strefa zamieszkania - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. W strefie zamieszkania trzeba ograniczyć prędkość do 20 km/h. i co najważniejsze, piesi mogą korzystać z całej szerokości jezdni! Dzieci do 7. roku życia mogą poruszać się bez nadzoru osoby starszej.

Dodatkowo parkować można tylko w dozwolonych strefach. W praktyce oznacza to, że trzeba parkować w miejscach wyraźnie do tego przeznaczonych. Mimo tego, że pieszy może korzystać z całej szerokości jezdni, jest zobligowany do nieutrudniania ruchu pojazdom oraz nie tamowania im drogi.

Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania pamiętaj, że musisz ustąpić pierwszeństwa wszystkim, ponieważ włączasz się do ruchu. Dopiero kiedy to zrobisz, możesz wyjechać ze strefy zamieszkania. I to nawet jeśli auto nadjeżdża z lewej strony.
Kierujących prosimy o szczególne zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie i stosowanie się do niego. Policjanci będą kontrolować przestrzegania zmienionej organizacji ruchu.

https://busko-zdroj.policja.gov.pl/tbu/dzialania-policji/aktualnosci/68569,Uwaga-Zmiana-organizacji-ruchu-w-dzielnicy-zdrojowej.html