Logo Gminy Busko-Zdrój

Konie na tle malowniczych łąk
Dzieci jadące ścieżką rowerową
Drewniane wiaty na tle pagórków w rezerwacie Zimne Wody
Kajaki na rzece Nida
Piękny kwitnący sad jabłoni na łące pełnej mleczy
previous arrow
next arrow
PlayPause

  Rezerwat  skalno - stepowy Karabosy

Rezerwat leży w okolicach Siesławic na drodze Busko-Zdrój – Chotelek. Jest to szlak drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu. Można tu obserwować unikalne w skali kraju zjawiska krasu gipsowego. Działalność czynników atmosferycznych i wody spowodowały powstanie licznych odsłonięć gipsowych, rynien, wyrw, zapadlisk oraz korytarzy podziemnych. Na terenie położonym na prawo od drogi znajdują się jaskinie i przecięty ścianą kamieniołomu klasyczny lejek krasowy, a w położonym na lewo – zalane wodą jaskinie i podziemne jeziorko. Bogate i urozmaicone formy geologiczne sprawiły, że teren został wydzielony jako prawem chroniony pomnik przyrody nieożywionej.

Rezerwat  skalno - stepowy Karabosy Rezerwat  skalno - stepowy Karabosy