Logo Gminy Busko-Zdrój

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Konie na tle malowniczych łąk
Dzieci jadące ścieżką rowerową
Drewniane wiaty na tle pagórków w rezerwacie Zimne Wody
Kajaki na rzece Nida
Piękny kwitnący sad jabłoni na łące pełnej mleczy
previous arrow
next arrow
PlayPause

Radzanów to niewielka, ale urokliwa wieś leżąca na południe od Buska-Zdroju. We wsi znajduje się piękny dwór z końca XVIII wieku. Pierwotnie był to drewniany dwór, a jego obecna bryła pochodzi z 1964 roku. Południowe wejście do dworu tworzy ryzalit z attyką, na której do niedawna umieszczone były herby Prus i Słońce. Dworek znajduje się w otoczeniu parku krajobrazowego, pośród lipowych alei. To urokliwe miejsce doceniono także w filmie „Szkice węglem”. To w radzanowskim dworze kręcono, bowiem adaptację noweli Henryka Sienkiewicza. Od 1997 roku dworek w Radzanowie jest prywatną własnością.

Dwór renesansowy w SzańcuSzaniec to malownicza wioska położona zaledwie 6 km od Buska-Zdroju. Znajduje się tu zabytkowy dwór renesansowy (z cechami gotyckimi) potocznie zwany Murowańcem, zbudowany prawdopodobnie w latach 1580-1609 przez rodzinę Padniewskich. Dwór o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej został niemal całkowicie zniszczony a w 1985 stał się własnością prywatną. W jego otoczeniu zachowały się resztki dworskiego parku o powierzchni ponad 3,61 ha. Według legend budynek połączony jest podziemnym przejściem z nieistniejącym już klasztorem kamedułów położonym w pobliskiej miejscowości.

SzczaworyżSzczaworyż to malownicza wioska położona na granicy Szanieckiego Parku Krajobrazowego. To tutaj przebiegają aż dwa szlaki turystyczne: zielony z Wiślicy do Grochowisk i czerwony prowadzący z Buska-Zdroju do Solca-Zdroju. Zabytkową perłą Szczaworyża jest późnorenesansowy Kościół pod wezwaniem Św. Jakuba z 1630r. Powstał na miejscu dawnego kościółka pochodzącego z XV w., z którego zachowało się jedynie prezbiterium. Jest on zbudowany na planie greckiego krzyża. We wnętrzu kościoła warto zwrócić szczególną uwagę na późnorenesansową stiukową dekorację oraz pochodzące z tego samego okresu inne motywy dekoracyjne. W kościelnej kruchcie znajduje się zabytkowe, datowane na 1634 rok barokowe, murowane epitafium Jakuba i Barbary z Balic Kosteckich. Styl rokoko podziwiać możemy na głównym ołtarzu, ambonie i chórze muzycznym. Ten sam styl posiada kartusz z herbami Okończyk i Śreniawa. Uwagę zwiedzających i modlących się przykuwa obraz Matki Boskiej Szczaworyskiej pochodzący z XVI w. W pobliżu wioski znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko. Potwierdzono tu dwa okresy osadnictwa: starzy VII-VIII/IX w. i młodszy datowany na IX/X-XI w.

Widuchowa - dwór renesansowyWe wsi położonej na wschód od Buska-Zdroju znajduje się pochodzący z 1620 roku dwór późnorenesansowy Mikołaja Krupki, właściciela Widuchowej i Motkowic. Świadczy o tym łaciński napis znajdujący się nad portalem w sieni dworu „Nicolaus Krupka in Mykowice et Widuchowa heres a difcavit anno domine 1620”. Początkowo dwór miał charakter obronny. To właśnie w widuchowskim dworze miała gromadzić się szlachta przed wyprawą przeciwko Turkom. W XVIII wieku dwór jak i cała wieś zostały własnością krakowskiego biskupa Konstantego Szaniawskiego, który przeznaczył je na uposażenie powstającego w Kielcach Seminarium Duchownego. Dwór został wystawiony na licytacje przez władze carskie po powstaniu styczniowym. Następnie posiadłość zakupił gruziński książę Dawid Wachwawidze. Po jego śmierci, dwór stał się miejscem pobytu gruzińskich emigrantów.

W położonej niedaleko Buska-Zdroju wsi Żerniki Górne znajduje się starożytny kurhan. Został on wzniesiony przez ludność kultury trzcinieckiej w starszym okresie epoki brązu. Powstał na istniejących na tym obszarze wcześniejszych cmentarzyskach z neolitu i wczesnego brązu.