Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

baner

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

plakat

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze [ pdf ] [ pdf ] (2021-01-29).

Formularz [ pdf ] [ pdf ] (2021-01-29).

W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w miesiącu lutym 2021 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2021 roku obowiązuje limit 100 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Natomiast stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynosi 1zł na 1 litr oleju napędowego.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 sierpnia 2020 r do 31 stycznia 2021 r.
 • dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (dotyczy rolników, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy z tytułu posiadania bydła). W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 oraz mając na uwadze art.6 ust. 3a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), dotyczący wydawania przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy(producenta rolnego).

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Ostrzeżenia IMGW: Oblodzenie

Komunikat meteorologiczny z godz. 07:11 dnia 26.01.2021

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska

Oblodzenie

Obszar

województwo świętokrzyskie powiat buski oraz powiaty: jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna

Temperatura powietrza i gruntu obniżyła się poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Ujemna temperatura utrzyma się przez najbliższe dwie, trzy godziny, lokalnie przez cały dzień.

Uwagi

Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Iwona Lelątko

UWAGA!!!

Nie ma już możliwości zarejestrowania się na szczepienie przeciwko COVID-19 bezpośrednio w punkcie szczepień przy Ośrodku Zdrowia, ul. Sądowa w Busku-Zdroju.

Osoby zainteresowane szczepieniami mają możliwość zgłoszenia chęci zaszczepienia się poprzez:

Infolinię 989

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

SMS, pod numerem 664 908 556

UWAGA!!!

Nie ma już możliwości zarejestrowania się na szczepienie przeciwko COVID-19 bezpośrednio w punkcie szczepień przy Ośrodku Zdrowia, ul. Sądowa w Busku-Zdroju.

Osoby zainteresowane szczepieniami mają możliwość zgłoszenia chęci zaszczepienia się poprzez:

Infolinię 989

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

SMS, pod numerem 664 908 556

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do dnia 31 stycznia 2021 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2020 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.

Niedopełnienie ww. obowiązku skutkuje wygaszeniem z mocy ustawy zezwoleń.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ustawowym terminie tj. do 31.01.2021 r. i nie dokona ustalonej opłaty, to może jeszcze dopełnić tych czynności w terminie kolejnych 30 dni. Jednak w tym przypadku kwota do zapłaty powiększona zostanie o 30% opłaty rocznej oddzielnie za niezłożenie oświadczenia i za niedokonanie opłaty.

Zdjęcie przedstawia figurkę uśmiechniętej babci trzymającej na kolanach kota oraz siedzącego obok niej uśmiechniętego dziadka trzymającego lupę i książkę.

21 i 22 stycznia to dni dedykowane naszym Babciom i Dziadkom a przede wszystkim doskonała okazja by podziękować za ich obecność! To od Nich uczymy się jak żyć - są naszym drogowskazem i źródłem życiowej mądrości!

Szanowni Dziadkowie!
życzymy Wam zdrowia, radości oraz długiego
i pięknego życia wśród kochającej rodziny.
Dziękujemy, za troskę, miłość i cenne rady.
Niech wnuczęta czerpią z Waszej mądrości życiowej
i obdarzają niekończącym się szacunkiem i uznaniem!

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Nabór dotyczy osób oraz już istniejących organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność w sektorze ekonomii społecznej.

Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Kieleckiej (lider projektu Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej).

Nabór dotyczy ośmiu powiatów subregionu południowego województwa świętokrzyskiego, tj. powiatów: buski, pińczowski, kazimierski, staszowski, opatowski, sandomierski, jędrzejowski, włoszczowski.

Nabory prowadzone w trybie pełnym.

Termin zakończenia naboru: 02.02.2021r.