Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

nowe obostrzenia nowe powiaty

Szanowni Państwo!

W związku z gwałtownie rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa SARS-Cov-2 oraz objęciem powiatu buskiego strefą czerwoną, od soboty 17 października 2020 r. wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych);

Od 19.10.2020 r.  obowiązuje również całkowity zakaz organizowania wesel i zabaw tanecznych.

INFORMACJA 

Urząd Stanu Cywilnego uprzejmie informuje, że od dnia 19 października 2020 roku sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej załatwiane będą następująco:

 1. składanie wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego osobiście lub drogą pocztową, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem USC , nr telefonów: 41 370 52 44; 41 370 52 45,
 2. rejestracja zgonu, po uprzednim kontakcie telefonicznym, nr telefonu: 516 076 769
 3. wydawanie dowodów osobistych odbywa się na bieżąco, po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem, nr telefonu: 41 370 52 26
 4. składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i zaświadczeń odbywa się poprzez wrzut do pojemnika znajdującego się w Urzędzie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem, nr telefonu: 41 370 52 26
 5. składanie wniosków z zakresu działalności gospodarczej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem, nr telefonu: 41 370 52 54 
 6. Urząd Stanu Cywilnego nie potwierdza profilu zaufanego.

Plakat konkurs

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Busko-Zdrój bierze udział w projekcie pn.„Pod biało-czerwoną”🇵🇱, którego celem jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz budowa wspólnoty i wzmocnienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy wyrażą taką wolę.

W związku z rosnąca liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

Jednocześnie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie. W przypadku spraw, które można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie bezwzględnie rekomendujemy pozostanie w domu.

Przestrzeganie zaleceń ma na celu troskę o zdrowie nas wszystkich.

Plakat ogolny

W kategorii projektów dużych:

 1. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec
 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa
 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda

W kategorii projektów małych:

 1. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
 2. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku
 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach

Busko-Zdrój, dnia 15 października 2020 r.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
na projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

W dniach od 25 września do 8 października 2020 r. przeprowadzono głosowanie na 9 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Przedmiotem głosowania były projekty:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa.
 2. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda.
 4. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec.
 5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach.
 6. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
 7. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku.
 8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach.
 9. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach.

Szanowni Państwo,

Mając na celu realizację projektu pt. „Zamówienia publiczne dla MMSP z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.” wykonywanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców z Państwa gminy do udziału w 2-dniowych szkoleniach prowadzonych w trybie zdalnym (on-line) oraz do skorzystania z doradztwa prawnego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wśród nazw znajdują się następujące ulice:

Kielecka Galowska, Floriańska, Korkowa, Kąty, Ścisła, Zakątek, Podkamienica, Strażaka, Baśniowa, Zaogrodzie, Murowana, Studzienna, Gipsowa, Pagórek, Kościelna, Organistówka, Stok, Źródłowa, Szkolna, Jesionowa, Browarna, Klasztorna, Młynek, Klin, Klin Zachodni, Kurzejów, Wymysłów, Norty, Działkowa, Ziemska, Staropocztowa, Gajki, Borowa, Sportowa, Turystyczna, Wieczyska, Rajska

Nadanie nazw służy przede wszystkim uporządkowaniu numeracji w Szańcu, co usprawni pracę służb ratunkowych, codzienne życie mieszkańców i znacznie ułatwi poruszanie się po tej miejscowości gościom oraz firmom kurierskim.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty! Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej oświaty, które uświadamia nam niezwykle trudną i odpowiedzialną, ale też inspirującą rolę szkoły i nauczycieli, Dziękujemy za pracę dydaktyczną i wychowawczą, zaangażowanie w życie szkolnej społeczności oraz trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu serdeczne życzenia spełnienia zawodowego i wielu osobistych osiągnięć.

Bądźmy solidarni, odpowiedzialni i troszczmy się o naszych seniorów!

Od 15 października 2020 r. wprowadzone zostaną godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia. Pozwoli to na ograniczenie ryzyka potencjalnego zakażenia.