Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

 

Budowa-boiska-wielofunkcyjnego-przy-Zespole-Placowek-Owiatowych-w-Szacu---WIZUALIZACJA-1

 

Szanowni Państwo,


Wielkimi krokami zbliża się koniec kadencji samorządowej 2018-2023 zwiastujący zmiany na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. Nowa perspektywa pozyskiwania środków na określone zadania w latach 2021-2027 została przez Gminę Busko-Zdrój maksymalnie wykorzystana na realizację kolejnych inwestycji.
Dziś chciałbym Państwu przedstawić zadania, które jako samorząd kończącej się kadencji przekazujemy naszym następcom.


Czas życia inwestycji - od pomysłu, poprzez zdobycie środków, aż do realizacji zadania – trwa zwykle od kilku do kilkunastu lat. Warto wiedzieć, że koniec kadencji nie oznacza definitywnego zakończenia dotychczasowych zadań i rozpoczęcia pracy nad nowymi. Byłoby to niemożliwe, szczególnie w sytuacji gdy w grę wchodzą środki unijne, uzgadniane w formie partnerstw czy strategii regionalnych, o które trzeba powalczyć w określonym czasie, wyznaczonym przez instytucje europejskie i krajowe.


Poniżej przedstawiam inwestycje przygotowane przeze mnie i moich współpracowników, podzielone na trzy kategorie zadań. Po pierwsze są to zadania w trakcie realizacji na łączną kwotę ponad 58 mln zł, gdzie trwają już prace budowlane, albo umowy z wykonawcami są podpisane i budowa rozpocznie się lada moment. Po drugie inwestycje, na które środki zostały pozyskane, a gmina ma podpisane umowy o dofinansowanie i jest w trakcie procesu przetargowego na ponad 36 mln. zł, oraz - po trzecie - zadania, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone i oczekują na zatwierdzenie na ponad 78 mln zł.


Ponadto w ramach dwóch partnerstw i obszarów, zabezpieczyliśmy dla gminy Busko-Zdrój środki z polityki spójności UE w ramach Kontraktu Programowego Województwa Świętokrzyskiego:


 W przypadku partnerstwa w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (gminy Busko-Zdrój oraz Stopnica) jest to kwota 3,13 mln euro / ok.14,5 mln zł na realizację projektu pn. „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego w celu wzmocnienia atrakcyjności turystycznej obszaru”;
 W przypadku partnerstwa w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (Gminy Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów oraz Powiaty Buski i Kazimierski) jest to kwota 8,82 mln euro / ok. 39 mln zł na realizację projektu pn. „Szlakiem Świętokrzyskich Uzdrowisk – rozwój potencjału turystycznego świętokrzyskiego obszaru uzdrowiskowego”.
Są to pieniądze, które gmina Busko-Zdrój otrzyma w ramach okresu programowania 2021-2027 bez uprzedniego konkursu na podstawie opracowanych strategii ponadlokalnych.


Środki rozwojowe zabezpieczono nie tylko na inwestycje ale również na działania z zakresu wsparcia edukacji przedszkolnej i szkolnej. Aktualnie realizowane są dwa projekty w oddziałach przedszkolnych w ZPO w Szańcu i Kołaczkowicach na łączną kwotę blisko 350 tys. zł. Ponadto na etapie wdrożenia jest 8 projektów obejmujących wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Busko-Zdrój na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł , finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.
W ramach tych projektów uczniowie klas 1-6 będą mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, w tym z zakresu ekologii, doradztwa zawodowego, sztuki uczenia się oraz w dodatkowych lekcjach z przedmiotów ścisłych. Gmina oczekuje ponadto na ocenę merytoryczną 3 dodatkowych wniosków na kwotę ponad 1,2 mln zł.

 

Budowa-boiska-wielofunkcyjnego-przy-Zespole-Placowek-Owiatowych-w-Szacu---WIZUALIZACJA-1
Radzanow1
Rozbudowa-Domu-Zdrojowego---WIZUALIZACJA-2
Rozbudowa-Ulic-Kochanowskiego-i-Polnej-2
Rozbudowaulic-Rokosza-i-Wypoczynkowej-w-Busku-Zdroju-1
Rozbudowa-Przedszkola-Nr-3-w-Busku-Zdroju-1


Zsumowanie wszystkich środków już teraz zagwarantowanych na rozwój gminy Busko-Zdrój w kolejnych latach daje kwotę ponad 220 mln zł.

Szanowni Państwo,

Kończąc pracę na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój chciałbym podziękować wszystkim osobom, które ze mną współpracowały, tworząc i wdrażając dotychczasową politykę rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Ustępującej Radzie Miejskiej i zasiadającym w niej radnym, pracownikom wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, dyrektorom i pracownikom jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz spółek gminnych, a także sołtysom reprezentującym jednostki pomocnice.

Mam nadzieję, że Państwa ogromy potencjał będzie nadal służył poprawie dobrobytu mieszkańców naszej gminy. Życzę Państwu wszystkiego co najlepsze, tak w życiu osobistym jak i zawodowym, a przede wszystkim dobrej współpracy z nowym Burmistrzem i Radą Miejską w Busku-Zdroju następnej kadencji.

Waldemar Sikora