Logo Gminy Busko-Zdrój

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Konie na tle malowniczych łąk
Dzieci jadące ścieżką rowerową
Drewniane wiaty na tle pagórków w rezerwacie Zimne Wody
Kajaki na rzece Nida
Piękny kwitnący sad jabłoni na łące pełnej mleczy
previous arrow
next arrow
PlayPause

Szlak zielony – szlak okrężny -rezerwat „Zimnej Wody”  

Dopełnieniem wyżej wymienionych szlaków może być okrężny szlak zielony, który ze względu na swoją długość również należy podzielić na niewielkie odcinki. Pozwala on zapoznać się z kolejnymi „perełkami Ponidzia", do których niewątpliwie należy położony w Szańcu gotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wzniesiony do 1499 r. dzięki fundacji biskupa kujawskiego i kanclerza wielkiego koronnego Krzesława z Kurozwęk. Budowla ta składa się z prostokątnego pseudodwunawowego korpusu nawowego oraz zamkniętego wielobocznie prezbiterium. Od północy przylega do nawy gotycka kaplica, a do prezbiterium – XVI-wieczna zakrystia połączona ze skarbczykiem. Nieopodal kościoła znajduje się wzgórze, na krańcu którego wznosi się renesansowy kasztel. Jego budowa przypadła na lata 1580–1609. Stanął tu dzięki fundacji Padniewskich, którzy zadecydowali o wykorzystaniu fragmentów pierwotnego budynku utrzymanego w stylu gotyckim.

Szlak zielony – szlak okrężny -rezerwat „Zimnej Wody”

Kolejną, rzadziej odwiedzaną przez turystów atrakcją Ponidzia jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie Buska-Zdroju projektowany rezerwat „Zimne Wody", gdzie występują pokłady grubokrystalicznego gipsu, który tworzy tu liczne szczeliny i kanały. Projektowany rezerwat pokrywają murawy kserotermiczne. Występują tu m.in. dziewięćsił bezłodygowy, miłek wiosenny czy mikołajek płaskolistny. Goście przebywający w uzdrowisku, którzy mają zbyt mało czasu na zwiedzanie ponidziańskich rezerwatów ten powinni zobaczyć koniecznie.

Zachęcamy także do wizyty w położonej w pewnej odległości od szlaku wsi Widuchowa. Nie umknie oczom zwiedzających niezwykle interesujący późnorenesansowy dwór zbudowany w 1620 r. przez ówczesnego właściciela majątku Mikołaja Krupko. Szlak zielony pozwala także na zapoznanie się z kościołem pw. św. Jakuba Starszego z 1630 r., znajdującym się w nieodległym do Buska Szczaworyżu. Jest to dość niezwykła budowla posiadająca nieregularne prezbiterium, krótką nawę ozdobioną późnorenesansową dekoracją stiukową z dodanymi w XVIII w. po obu jej stronach kaplicami oraz wyniosłą wieżę poprzedzoną nowszą kruchtą. Całość jest zbudowana na planie krzyża greckiego.

 

Szlak zielony – szlak okrężny -rezerwat „Zimnej Wody” Szlak zielony – szlak okrężny -rezerwat „Zimnej Wody” Szlak zielony – szlak okrężny -rezerwat „Zimnej Wody”