Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Tytuł inwestycji:

„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I –dokończenie robót”.

Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót

Cel

Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego

Zakres robót

 1. Przebudowa 4 boisk piłkarskich obejmująca:
  a) przebudowę 3 boisk piłkarskich treningowych o nawierzchni trawiastej z systemem odwodnienia boisk, systemem zraszania oraz z wyposażeniem sportowym: bramki, chorągiewki narożne, ławka rezerwowych, tablica wyników.
  b) przebudowę boiska treningowego Nr 1 o nawierzchni ze sztucznej trawy, wyposażenie w piłko-chwyty, trybuny, oświetlenie i odwodnienie boiska , wyposażenie sportowe: bramki, ławki, tablice wyników
 2. Przebudowa 2 kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej, wyposażenie w trybunę, odwodnienie kortów wraz z drenażem, system zraszania, oświetlenie
 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem boiska, wyposażenie w piłkochwyty oraz wyposażenie sportowe do wszystkich boisk
 4. Budowa kortu do squasha
 5. Budowa placu do jazdy na rolkach o powierzchni ok. 1248,10m2
 6. Zagospodarowanie terenu obejmujące:
  - rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz nawierzchni
  - wykonanie nowych nawierzchni: z kostki brukowej betonowej
  - wykonanie nowego ogrodzenia oraz murku oporowego od zachodniej strony stadionu
  - remont ogrodzenia po stronie południowej stadionu
  - stabilizację skarpy
  - profilowanie skarpy za główną trybuną wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem
  - obsianie trawą terenu po wykonywaniu robót
 7. Instalacje teletechniczne

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania

Zadanie realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego”.

Dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Wartość dofinansowana: 2.000.000,00zł.

Wartość zadania ok. 8.500.000,00zł

Termin realizacji

Zakończenie robót przez wykonawcę : czerwiec 2020r.

Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót
Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót
Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap I – dokończenie robót